Wat we voor
je doen.

Wij geven gegrond advies.

Ons hart ligt bij een aantal expertises. Zaken waar we alles over weten en waarmee we jou verder helpen. Bij Drong kun je rekenen op gegrond advies. Advies waarmee we de openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur graag zo duurzaam en leefbaar mogelijk inrichten. Hoe groot of hoe klein onze rol binnen jouw project ook is, we nemen de verantwoordelijkheid. Dat doen we binnen expertises waar ons hart sneller van gaat kloppen.

Duurzaamheid en klimaat

Op een klimaatbewuste manier ontwerpen is voor ons de norm. We werken met praktische en zelf ontwikkelde tools zoals Dubotool en KliMaaTool en adviseren je over zaken als circulariteit en klimaat adaptieve maatregelen. Verder lezen…

Stedelijk waterbeheer en riolering

Duurzame en slimme water- en riooloplossingen zijn het uitgangspunt in onze ontwerpen voor stedelijk waterbeheer en riolering. We rekenen door en kijken verder zodat we verdroging van de bodem en natte sokken in de toekomst voorkomen.

Participatie

Om projecten goed te laten verlopen is het creëren van draagvlak bij alle stakeholders essentieel. Maar dat niet alleen, ook hun input is waardevol en medebepalend voor het resultaat. Samenwerken is de beste manier van werken. Met de komst van de Omgevingswet is participatie niet alleen essentieel, maar ook verplicht.

Verkeerskundig ontwerp, reconstructies en inrichtingsplannen

Ons hart gaat sneller kloppen van het inrichten van de openbare ruimte. Dat zie je terug in onze doordachte ontwerpen en adviezen. Waarmee we je misschien verrassen, maar altijd verder helpen.

Contractvorming en aanbestedingsproces

Van traditionele contractvormen tot nieuwe manieren van samenwerken. Tijdens de contractvorming en het aanbestedingsproces kijken we naar de manier van samenwerken en de bijbehorende contractvorm die het meest van toegevoegde waarde is. Wij stellen de contract- en aanbestedingsstukken op en begeleiden het proces van aanbesteding.

Projectbeheersing en -ondersteuning

Projecten leiden we graag in goede banen, daarin nemen we graag onze verantwoordelijkheid. Risico’s, kosten en processen houden we beheersbaar. Dat zorgt voor een optimaal eindresultaat zonder verrassingen.

Uitvoeringsbegeleiding

We behartigen de belangen van onze opdrachtgevers en zijn een sparringpartner voor onze aannemers. We zijn graag projectverantwoordelijke, zodat we een sleutelrol spelen bij het realiseren van een optimaal eindresultaat. Dit doen we in de rol van toezichthouder, directievoerder en technisch- en/of contractmanager.

Beheer en onderhoud

Een optimaal werkende ondergrondse infrastructuur vergt gedegen beheer en onderhoud. We inspecteren en adviseren, op de Drong manier. Dat betekent gegrond advies en hoge kwaliteit.

Wat onze expertise je in de praktijk oplevert