Klimaatadaptieve maatregelen toetsen

KliMaaTool

Klimaatverandering kan uiteenlopende gevolgen hebben voor het stedelijk gebied zoals wateroverlast, droogte, hittestress, en verslechtering van de gezondheid van bewoners. Met KliMaaTool ondersteunen we gemeenten en provincies bij de besluitvorming en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen. De tool beoordeelt de maatregelen op toepasbaarheid en is daarmee een hulpmiddel om onderbouwde keuzes te maken binnen uiteenlopende projecten. Ook dat is gegrond advies van Drong.

Onderbouwde keuzes maken

KliMaaTool wordt in een vroeg stadium van een project ingezet om een analyse te doen van de mogelijke maatregelen. De tool is een hulpmiddel om onderbouwde keuzes te maken en kan toegepast worden voor projecten in bestaande omgeving en nieuwbouw locaties.