Stedelijk waterbeheer en riolering.

De toekomst van het water

We hebben enerzijds te maken met steeds heftigere piekbuien en anderzijds met uitdagingen op het gebied van droogte. Dit zie je terug in de toekomstbestendigheid van onze plannen en ontwerpen op het gebied van stedelijk water en riolering. We rekenen door en kijken verder. Dankzij gegrond advies zijn opdrachtgevers voorbereid op de toekomst van water en voorkomen we natte sokken.

Toetsen, testen en berekenen

Om te kunnen anticiperen op weerextremen doen we specifieke rioolmodelleringen op basis van uiteenlopende scenario’s en mogelijke duurzame oplossingen. We voeren stresstesten uit waarmee we in kaart brengen wat er op straat gebeurt bij extreme buien en voeren gedetailleerde berekeningen uit. Hydraulische toetsing, die we uitvoeren met de SOBEK-software van Deltares, stelt ons in staat om te werken aan integrale wateroplossingen. We pakken het graag grondig aan.

“We voorkomen dat je
natte sokken krijgt.”

Regenwatermanagement

Om je van gegrond advies te kunnen voorzien stellen we een waterhuishoudingsplan op. Van gebiedsanalyse tot ontwerp en uitvoering. We nemen de huidige situatie nauwkeurig onder de loep en kijken net zo kritisch naar het vraagstuk dat je bij ons neerlegt. Vervolgens ontwerpen we en adviseren we je over de meest duurzame en slimme wateroplossingen. Van een volledig getoetst en doorgerekend rioolontwerp tot de best toepasbare infiltratie- en buffersystemen.  Stedelijk waterbeheer en riolering moeten met het oog op de toenemende weerextremen toekomstbestendig zijn. Daar helpen we je bij.

Wat kunnen we voor jou doen?

Wil je meer weten over onze manier van werken en de meest duurzame wateroplossingen voor jouw project?

Neem contact op
Sparren met waterspecialist Julian?