Duurzaamheid en klimaat.

Stappen zetten op het gebied van duurzaamheid

Klimaatbewust ontwerpen is voor ons vanzelfsprekend. We zijn kritisch bij advisering over materiaalkeuzes en kijken goed naar onnodige verstening van de openbare ruimte. Dat zie je in onze ontwerpen en in de oplossingen die we zoeken. Maar ook in de praktisch toepasbare tools waarmee we werken. Samen met onze opdrachtgevers zetten we stappen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. We bieden inzicht en toetsen toepasbaarheid. Dat levert gegrond en duurzaam advies op.

Inzicht dankzij duurzaamheidstools

Bij Drong werken we veel met Dubotool en de in eigen huis ontwikkelde KliMaaTool. Met Dubotool maken we duurzaamheid meetbaar. Het is speciaal ontworpen om de milieukundige duurzaamheid als gunningscriterium mee te nemen in gemeentelijke en provinciale aanbestedingen. Op die manier kunnen we duurzaamheid op uitvoeringsniveau meetbaar maken. Denk aan de CO2-uitstoot, de uitstoot van stoffen bij de productie van materialen, circulariteit en de emissies van fijnstof en stikstof. Ook passen wij Dubotool toe voor het doorrekenen en vergelijken van duurzame ontwerpkeuzes. Met KliMaaTool ondersteunen we gemeenten en provincies bij de besluitvorming en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen. De tool beoordeelt de maatregelen op toepasbaarheid en is daarmee een hulpmiddel om onderbouwde keuzes te maken binnen uiteenlopende projecten. Ook dat is gegrond advies van Drong.

“We maken duurzaamheid graag meetbaar. Daarvoor gebruiken we de praktische tools KliMaaTool en Dubotool.”

Circulariteit

Binnen projecten onderzoeken we op welke wijze circulariteit een rol kan spelen. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en aannemers en rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden. Dankzij onze norm wat betreft klimaatbewust ontwerpen maken we snel inzichtelijk welke vrijkomende materialen op welke manier toegepast kunnen worden. Wat komt er vrij aan materialen tijdens een renovatie? Wat is er binnen het project, de gemeente of buurgemeenten beschikbaar of (hoogwaardig) herbruikbaar? Hierbij maken wij gebruik van platformen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Circulariteit speelt binnen klimaatbewust ontwerpen een steeds grotere rol en daar adviseren we je graag over.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Benieuwd welke rol klimaatbewust ontwerpen kan spelen binnen jouw projecten? We vertellen je er graag meer over.

Neem contact op
Duurzame oplossingen toegepast in de praktijk