Duurzaamheid meetbaar maken

Dubotool

Met Dubotool maken we duurzaamheid meetbaar. Het is speciaal ontworpen om de milieukundige duurzaamheid als gunningscriterium mee te nemen in gemeentelijke en provinciale aanbestedingen. Op die manier kunnen we duurzaamheid op uitvoeringsniveau meetbaar maken. Denk aan de CO2-uitstoot, de uitstoot van stoffen bij de productie van materialen, circulariteit en de emissies van fijnstof en stikstof. Ook passen wij Dubotool toe voor het doorrekenen en vergelijken van duurzame ontwerpkeuzes.

 

Voor meer informatie, ga naar: