Participatie.

Samenwerken aan een goed resultaat

Omdat samenwerken volgens ons de beste manier is van werken is er binnen Drong veel kennis en ervaring op het gebied van participatie. Samen met stakeholders komen tot het beste resultaat vraagt om een concrete aanpak. Dankzij duidelijk verwachtingsmanagement en een goede organisatie kan de input van stakeholders heel waardevol zijn.

Effectief omgevingsmanagement

Om projecten goed en efficiënt te laten verlopen is effectief omgevingsmanagement onmisbaar. De omgevingsmanagers van Drong voelen feilloos aan welke belangen er spelen en hoe er effectief samengewerkt kan worden. Een stakeholderanalyse geeft ons inzicht in belangen en bezwaren. Door dit inzichtelijk te maken kunnen we op een gerichte manier communiceren met alle betrokken partijen, wat draagvlak en een goed verloop van het project bevordert.

“Klankbord overleggen stellen ons in staat om snel bij te sturen waar nodig en stakeholders betrokken te houden.”

Duidelijke communicatie

De ene keer worden stakeholders vanaf de start van het project volledig meegenomen, de andere keer worden zij op een later moment betrokken. Bij een reconstructie van een straat halen we bijvoorbeeld graag input bij de bewoners om hun wensen te inventariseren. Op die manier hebben ze ook echt inspraak, wat bijdraagt aan de burgerparticipatie. Wij zijn hierbij altijd duidelijk en eerlijk over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hierdoor worden onjuiste verwachtingen voorkomen. Door stakeholders op het juiste moment te informeren en te laten participeren behouden we de rust en creëren we draagvlak, wat nodig is om projecten goed te laten verlopen. We verduidelijken projecten met visualisaties en presentatietekeningen zodat niets aan de verbeelding overgelaten wordt.

Klankbord overleggen

In aanloop naar en tijdens de uitvoering van projecten plannen we klankbord overleggen in met vertegenwoordigers uit de buurt. Ditzelfde principe passen we toe tijdens de ontwerpfase om te komen tot een gedragen ontwerp. Dit stelt ons in staat om snel bij te sturen waar nodig en stakeholders betrokken te houden. Door een week na een faseovergang te klankborden maken we de ervaringen met zaken als verkeersmaatregelen en omleidingen bijvoorbeeld inzichtelijk. Op deze manier werken we samen met alle betrokken partijen aan een goed verloop van het project en aan een veilige leefomgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat kunnen we voor jou doen?

Wil je zeker zijn van goede communicatie en draagvlak tijdens projecten? We vertellen je graag meer over onze werkwijze.

Neem contact op
Maak kennis met onze experts