Gemeente Amersfoort

Doorfietsroute Amersfoort– Hilversum

In opdracht van gemeente Amersfoort heeft Drong de projectvoorbereiding verzorgd van de Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum. De doorfietsroute is circa drie kilometer lang en functioneert als verbindingsroute tussen het centrum van Amersfoort, langs Soest via het station van Baarn, tot het station van Hilversum.

Met deze doorfietsroutes worden bestaande fietspaden verbeterd en krijgen fietsers vaker voorrang ten opzichten van het overige verkeer, wat de doorstroom en het comfort van het fietsen vergroot. Drong heeft bij dit project de voorbereiding verzorgt van het gedeelte binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort. Naast de projectvoorbereiding heeft Drong presentatietekeningen opgesteld met hierin diverse visuals. Deze zijn gebruikt tijdens de informatieavond.

 

Werkzaamheden

Ons startpunt van de Doorfietsroute Amersfoort – Hilversum was het verkeerskundige schetsontwerp, die is opgesteld door de gemeente Amersfoort. Op basis van het schetsontwerp hebben wij het VO, DO en het bestek mogen uitwerken. Ook hebben wij als Drong de visualisaties en de presentatietekeningen opgesteld voor de informatieavond.

 

 

 

 

 

 

Daarnaast heeft Drong de aangrenzende bedrijven in kaart gebracht. Vervolgens is samen met de bedrijven gekeken naar oplossingen, die mogelijke hinder voor de bedrijfsvoering zo veel mogelijk kunnen reduceren.