Gemeente Dronten – Engineering BRM Koopmans OFW

In opdracht van Gemeente Dronten werken wij mee aan het nieuwbouwplan Hanzekwartier in Dronten.

Samen met Koopmans Bouwgroep heeft Oost Flevoland Woondiensten (OFW) een gemengde huur- koop wijk ontwikkeld in het deelgebied Spoorzone. Wij richten ons tijdens dit project op het maken van een inrichtingsplan woonrijp maken, het opstellen van een rioleringsplan en we stellen het ontwerp en bestek op van het bouwrijp maken.

 

 

 

 

 

 

Gemeente de Bilt – Groot onderhoud Kerkdijk Westbroek

In opdracht van Gemeente de Bilt hebben we het groot onderhoud aan de Kerkdijk Westbroek verzorgd.

De werkzaamheden die we hiervoor hebben gedaan zijn het inventariseren van de belanghebbenden en hierbij het in kaart brengen van de knelpunten waar tegenaan gelopen kan worden. Hiervoor is een BLVC-plan opgesteld. Daarnaast hebben we het ontwerp, bestek voorbereiding en de begeleiding van de aanbesteding verzorgd. Ook hebben we nog advies uitgebracht in de te treffen onderhoudsmaatregelen.

 

 

 

 

 

 

Gemeente Dronten – Nieuwbouwplan De Graafschap Biddinghuizen

De Graafschap is onderdeel van een grootschalige woningbouwontwikkeling in Biddinghuizen. Fase 1 is reeds gerealiseerd en voor fase 2 heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld, de waterhuishouding verzorgd, en het bouwrijp maken in een tweetal percelen voorbereid.

Het beleid van de gemeente is om duurzaamheid ook mee te laten wegen in de aanbestedingen van werken. Voor het bouw– en woonrijp maken van dit project hebben wij een BPKV aanbesteding voorbereid en begeleid met Dubotool.nl o.b.v. de Niet-Openbare Procedure. Hierdoor hebben we duurzaamheid meetbaar kunnen maken in o.a. transport, materieel en materiaalgebruik. De aanbesteding heeft in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.

 

 

 

 

 

 

Gemeente Berg en Dal – Herinrichting Herwendaalsehoek

Vanuit de Gemeente Berg en Dal is de vraag ontstaan om de boven en ondergrond van  de Herwendaalsehoek opnieuw in te richten.

 

 

 

 

 

Drong heeft de opdracht op zich genomen en het ontwerp gemaakt met bestek. Buiten het nieuwe straatbeeld om zijn er verkeerskundige aanpassingen gemaakt aan de weg om de omgeving veiliger te maken voor bewoners. De focus van het ontwerp lag bij de toevoeging van groen.

 

 

Gemeente Nijkerk – Herinrichting Vrijheidslaan

In opdracht van Gemeente Nijkerk werken wij aan de herinrichting van de Vrijheidslaan in het centrumgebied van Nijkerk. De Vrijheidslaan is onderdeel van de binnenring die het centrumgebied van Nijkerk ontsluit. De gemeente heeft besloten de inrichting te veranderen zodat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.

 

De werkzaamheden die onder dit project vallen zijn: Opstellen van het schetsontwerp t/m het definitiefontwerp, inclusief het opstellen van een presentatietekening met 3D-visuals, het opstellen van het bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure.

 

 

 

 

NCB Projectrealisatie – Ontwikkeling Slingerpark

Landgoed Veldwijk in Ermelo is sinds 1886 in gebruik als instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege de grote veranderingen in de gezondheidszorg  is er de laatste jaren sprake van leegstaande en verouderde gebouwen. Dit biedt kansen voor de woningbouw ontwikkeling.

Waar wij als Drong eerder in opdracht van Heijmans Vastgoed de civieltechnische voorbereiding hebben voorbereid voor het project Hooge Riet op het GGz terrein, mogen wij nu in opdracht van Slingerpark Ermelo (samenwerking tussen Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V.) de projectvoorbereiding verzorgen

voor deelgebied A ten westen van het GGz terrein. Dit betreft de ontwikkeling van ca. 100 woningen. De grote uitdagingen in het gebied betreffen het handhaven van zoveel mogelijk monumentale bomen en het opstellen van een rioolplan waarbij de afvoer van een deel van het GGZ terrein nog intact dient te blijven.

Naast de projectvoorbereiding verzorgen wij de afstemming met de nutsbedrijven, de landschapsarchitect, de gemeente en GGz Centraal.

Er worden in dit gebied circa 100 woningen gebouwd in verschillende segmenten. Meer informatie is te vinden op www.slingerparkermelo.nl. 

 

 

 

Gemeente Nijkerk – Herinrichting Vrijheidslaan

Voor Gemeente Nijkerk hebben we de opdracht gekregen om mee te werken aan de ontwikkeling van tijdelijke woonvormen aan Spoorkamp 2 in Nijkerk.

 

 

Wij hebben voor dit project het ontwerp en participatie traject verzorgd. De werkzaamheden die hieronder vallen zijn: Opstellen van een VO inrichtingsplan en functioneel ontwerp, uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van het DO en presentatietekening met 3D-visuals, het opstellen van het bouw– en woonrijp bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure.

 

 

 

 

 

Gemeente Dronten

Reconstructie Ottodreef

De reconstructie van de Ottodreef in Dronten is onderdeel van een grootschalige ontwikkeling aan de westzijde van Dronten. Voor dit project heeft Drong de volledige voorbereiding, incl. begeleiding van de aanbesteding en de directievoering mogen verzorgen.

De Ottodreef verbindt Oost en West Dronten met elkaar waardoor het behouden van een goede bereikbaarheid een van de uitdagingen was. Door middel van een EMVI uitvraag heeft de aannemer slimme oplossingen kunnen bedenken om de bereikbaarheid van Dronten te kunnen waarborgen.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit project waarvoor een berekening voor de meest duurzame oplossing in Dubotool is meegenomen. Overige werkzaamheden die we hebben gedaan zijn, ontwerp, bestekvoorbereiding, waterhuishouding, coördinatie nutspartijen en directievoering UAV.

Herinrichting Winkelcentrum Ellekoot

Gemeente Zevenaar – Projectvoorbereiding Babberichseweg

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft Gemeente Zevenaar de wens om de Baberichseweg opnieuw in te richten als fietsstraat. Tevens wordt het gevaarlijke kruispunt met de Vondellaan omgevormd naar een rotonde met een vrijliggend fietspad.

In opdracht van de gemeente verzorgen wij de verkeerskundige ontwerpen en adviseren wij in klimaat adaptieve maatregelen, aanpassingen aan de riolering en maatregelen in het kader van duurzaamheid. Daarnaast verzorgen wij de bestek voorbereiding en begeleiden wij de aanbesteding. De uitvoering van het project staat gepland vanaf 2023.

Ondersteuning Pompekliniek GWW werkzaamheden

In opdracht van Stichting Pro Persona hebben we al diverse opdrachten uitgevoerd in en om de Pompekliniek in Nijmegen.

 

 

 

 

 

De werkzaamheden die we hiervoor hebben gedaan zijn het inventariseren van GWW werkzaamheden n.a.v. de wijziging en uitbreiding van hekwerken rondom  de kliniek. Deze werkzaamheden hebben wij verwerkt op diverse tekeningen en beschreven in een bestek. Daarnaast hebben we de aanbesteding begeleid voor de stichting en tijdens de werkzaamheden is onze toezichthouder het 1e aanspreekpunt geweest voor de aannemer.