Gemeente Woudenberg

Woonrijp maken Hoevelaar

Nieuwbouwplan Hoevelaar is een grootschalig woningbouwproject van Gemeente Woudenberg dat doorloopt in meerdere fasen tot 2030. Het gebied telt bijna 1000 woningen, waarvan 250 zich in fase 1 bevinden. Drong is gevraagd om deze fase woonrijp te maken.

De volledige oplevering van fase 1 wordt verwacht in de zomer van 2023. Het grootste deel van de fase is al afgerond en bewoond.

De gemeente heeft een hoge ambitie voor duurzaamheid en groen in de wijk. Bij het woonrijp hebben wij samen met de gemeente gekeken naar mogelijkheden om aanvullend groen, infiltratie, etc. te realiseren binnen het plangebied.