Gemeente Wageningen

Snelfietsroute Ede-Wageningen

Om het fietsverkeer tussen Ede en Wageningen te stimuleren heeft gemeente Wageningen Drong gevraagd om een verkeerskundig ontwerp waarbij de bestaande infrastructuur wordt omgevormd tot een snelfietsroute technisch uit te werken. Het betreft een fietsstraat over de Churchillweg en Hoevestein met een lengte van circa 2 kilometer.

 

Naast een reconstructie van de bovengrondse inrichting wordt tevens de riolering aangepakt. Drong heeft hiervoor het rioolontwerp gemaakt van het nieuwe gescheiden rioolstelsel met IT-riolering. Naast het vervaardingen van het boven– en ondergrondse definitieve ontwerp heeft Drong ook een bestekstekening, bestek en besteksbegroting gemaakt van het werk. Verder is er assistentie gegeven bij het aanbestedingsproces voor uitvoering.

Werkzaamheden

Ontwerp bovengrondse inrichting

Vanuit de gemeente Wageningen is een verkeerskunding schetsontwerp aangeleverd, welke wij getoetst hebben en uitgewerkt hebben tot een uitvoeringsontwerp. In verband met behoud van bestaande bomen is er voor een klein gedeelte van het traject gekozen voor een verharding van betonplaten in plaats van een asfaltconstructie met bijbehorende funderingslaag.

Ontwerp riolering

Het projectgebied bevindt zich op een snijvlak wat betreft de grondwaterstand. Bij een deel van het projectgebied ligt de grondwaterstand dusdanig laag en is de grondslag goed genoeg dat er geïnfiltreerd kan worden. Bij het andere deel van het projectgebied is de grondwaterstand echter dusdanig hoog dat er voor gekozen is om niet te infiltreren. De dimensionering van het hemelwater-/IT-riool is gebaseerd op door ons uitgevoerde hydraulische berekening  van het rioolstelsel.

Inventarisatie bereikbaarheid stakeholders

Van de inschrijvers wordt een plan van aanpak gevraagd met daarin onder andere beschreven hoe ze de bereikbaarheid van de ondernemers aan de Churchillweg en Hoevestein of in de directe nabijheid ervan gaan waarborgen. Om een gedegen plan op te kunnen stellen voor de bereikbaarheid van de ondernemers is het noodzakelijk inzicht te hebben in de verkeersbewegingen (leveranties, personeel en klanten) van deze bedrijven. Hiervoor heeft Drong alle bedrijven individueel benaderd om te inventariseren welke verkeersbewegingen er op welk moment van de week/dag zijn.