Gemeente Harderwijk

Toezicht Waterfront Harderwijk

In Harderwijk zijn de contouren van het woonrijp maken van de 3e fase op het Waterfront steeds zichtbaarder aan het worden. De Jantje Boonenstraat, Willem van Ariestraat en de Jan Piekgracht worden in opdracht van de gemeente Harderwijk door Boskalis 100% emissie loos gerealiseerd.

We mogen als Drong voor de gemeente Harderwijk toezichthouden op de uitvoering en realisatie van deze werkzaamheden en zo ook mee werken aan de ambitie Duurzaam Doen! van de Gemeente Harderwijk.