Gemeente Amersfoort

Revitalisering Stadswijk Schuilenburg – Status: Afgerond

De wijk Schuilenburg in Amersfoort is een typische jaren zestig wijk met veel gestapelde woningbouw. Vanwege de leeftijd van het gebied was de wijk toe aan herinrichting en groot onderhoud. Hierom is Drong gevraagd om in samenwerking met Le Far West een projectverkenning uit te voeren, met als doel te onderzoeken welke kansen in Schuilenburg liggen om een klimaatbestendigere, gezonde en veilige leefomgeving te creëren.

Uit de projectverkenning zijn verschillende oplossingen gekomen. Hiervoor heeft Drong een dynamisch ramingsdocument opgesteld waarmee de opdrachtgever per deelproject zelf kan bepalen welke aspecten meegenomen moeten worden en welke hoeveelheden. Op deze manier kan de opdrachtgever gemakkelijk een budgetraming opstellen.

Werkzaamheden

projectverkenning klimaatbestendigere leefomgeving

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de invloed van verschillende klimaatadaptieve maatregelen hebben we gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde KlimaaTool.

KlimaaTool is een hulpstuk waarmee klimaatadaptieve maatregelen aan de hand van 7 klimaatthema’s worden gescoord. Als input worden de omgevingskenmerken en de wensen en prioriteiten van de opdrachtgever gebruikt. Om ook een beeld te krijgen van de locatie waar de maatregelen worden toegepast, is de openbare ruimte opgedeeld in categorieën, zoals woonstraten, parkeerterreinen en parken.

Per categorie is vervolgens een scan met de KlimaaTool uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat er binnen Schuilenburg voldoende mogelijkheden zijn om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.

Samen met de projectverkenning die Le Far West heeft uitgevoerd, onder andere op het gebied van leefbaarheid, kan de gemeente per deelproject bepalen welke maatregelen gewenst zijn.

Budgetraming

Op basis van de uitkomst van de KlimaaTool en de projectverkenning van Le Far West, hebben wij per categorie een dynamische budgetraming-model opgesteld waarmee de gemeente Amersfoort op eenvoudige wijze per deelproject een budgetraming op kan stellen.