Gemeente Amersfoort

Reconstructie Engweg E.O. Bouwteam

De reconstructie van de Engweg e.o. is een van de grootste projecten waaraan Drong heeft gewerkt. Het omvat de herinrichting van een volledige wijk, wat is opgeknipt in 14 fasen. Het project is uitgevoerd in Bouwteam samen met gemeente Amersfoort en Dura Vermeer, wat betekent dat er tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering nauw is samengewerkt waardoor kennis gemakkelijk kan worden overgebracht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Drong omvatten onder anderen alle ontwerptekeningen, het rioleringsplan,  de stikstofberekening, de kostenraming, het bestek en  ondersteuning van de communicatie. Een aantal fasen zijn al afgerond of in uitvoering, waarbij de verwachting is dat het project in 2024 volledig is afgerond.

Aanleg gescheiden rioolstelsel

Het project is gelegen in de wijk  Langenoord in Hoogland, gemeente Amersfoort en omvat 23 straten. Eén van de doelen van het project is het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel. In totaal wordt er ruim 4600 meter HWA-riool aangelegd en worden delen van het bestaande VWA-riool vervangen.

Reconstructie bovengrondse inrichting

De bovengrondse inrichting wordt van erfgrens tot erfgrens opnieuw ingericht. Het bouwteam heeft de gemeente Amersfoort kunnen overtuigen om in de parkeervakken open bestrating aan te brengen ten behoeve van minder steen en een groener beeld.

Participatie

Tijdens de projectvoorbereiding is er maandelijks overleg geweest met de klankbordgroep van bewoners, Alle schetsontwerpen zijn door ons voorgelegd en toegelicht aan de klankbordgroep. Eventuele opmerkingen van de Klankbordgroep zijn bij de verdere uitwerking meegenomen. Deze werkwijze vergrote het draagvlak in de buurt voor de werkzaamheden en nieuwe inrichting.