NCB Projectrealisatie – Ontwikkeling Slingerpark

Landgoed Veldwijk in Ermelo is sinds 1886 in gebruik als instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege de grote veranderingen in de gezondheidszorg  is er de laatste jaren sprake van leegstaande en verouderde gebouwen. Dit biedt kansen voor de woningbouw ontwikkeling.

Waar wij als Drong eerder in opdracht van Heijmans Vastgoed de civieltechnische voorbereiding hebben voorbereid voor het project Hooge Riet op het GGz terrein, mogen wij nu in opdracht van Slingerpark Ermelo (samenwerking tussen Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V.) de projectvoorbereiding verzorgen

voor deelgebied A ten westen van het GGz terrein. Dit betreft de ontwikkeling van ca. 100 woningen. De grote uitdagingen in het gebied betreffen het handhaven van zoveel mogelijk monumentale bomen en het opstellen van een rioolplan waarbij de afvoer van een deel van het GGZ terrein nog intact dient te blijven.

Naast de projectvoorbereiding verzorgen wij de afstemming met de nutsbedrijven, de landschapsarchitect, de gemeente en GGz Centraal.

Er worden in dit gebied circa 100 woningen gebouwd in verschillende segmenten. Meer informatie is te vinden op www.slingerparkermelo.nl.