Gemeente Soest

Bouw- en woonrijp maken Pleisterplaats Soesterberg

De Pleisterplaats is een nieuwe horecagelegenheid gelegen tegen voormalig vliegbasis Soesterberg. Ten behoeve van deze ontwikkeling is de openbare ruimte rondom het nieuwe restaurant vernieuwd.

Drong heeft de aanvullende bodem, asbest en asfalt onderzoeken verzorgd. Er zijn nieuwe parkeervoorzieningen aangelegd en het fietspad richting de voormalige vliegbasis is omgelegd. Naast het restaurant is er een speelruimte ontwikkeld voor de kinderen. De voorbereiding van het bouw– en woonrijp maken van de openbare ruimte was een mooie klus voor Drong. Daarnaast heeft de gemeente Soest ook opdracht gegeven voor het toezicht waardoor wij tijdens dit project onze expertise van deze diensten hebben laten zien.

De verharding van de Pleisterplaats bestaat uit in het werk gestorte betonverharding en gebakken straatstenen. Het terrein is ingericht met groen, speeltoestellen en speelgelegenheden en omheind met houten hekwerken en een muur van gestapelde boomstammen. Langs de Verlengde Tempellaan zijn langsparkeer-vakken aangebracht en de komgrens is verplaatst. De kruising Verlengde Tempellaan-Veldmaarschalk Montgomeryweg is gereconstrueerd.
De besteksvoorbereiding omvatte:

• Verzorgen van aanvullende onderzoeken
• Opstellen van schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
• Opstellen van RAW-bestek opgesplitst in Bouwrijp maken en woonrijp maken.
• Het opstellen van een budget- en directieraming.

Tijdens de uitvoering heeft Drong het dagelijks toezicht verzorgd, inclusief de afstemming met de bouwaannemer, nutspartijen en omwonenden.