Gemeente Ermelo – Herontwikkeling De Hooge Riet

De Hooge Riet in Ermelo is een herontwikkeling van Heijmans Vastgoed. Op het historische landgoed worden twee-onder-een-kapvilla’s, terraswoningen en huurappartementen gebouwd. Drong heeft opdracht gekregen de projectvoorbereiding van het bouw– en woonrijp maken voor haar rekening te nemen. De ontwikkeling van de Hooge Riet is een complex  proces vanwege de monumentale status van het pand en de voortuin. Ook het doel om de vele aanwezige en soms ook monumentale bomen waar mogelijk te behouden zorgt voor uitdagingen.

 

 

In de beginfase heeft Drong gekeken naar de waterhuishouding van het project. Er moest onder andere gezocht worden naar  mogelijkheden voor waterberging in het gebied. Hierbij is onder andere een overloopgebied langs de vijver ontworpen waarbij het aanzicht  niet aangetast mocht worden.

Ook het inventariseren van de knelpunten tussen het stedenbouwkundig ontwerp en de aanwezige bomen is door Drong in kaart gebracht. Hiervan is een overzicht gemaakt van de bomen die vergunningsplichtig zijn en de huidige staat van de bomen.

Voor het project is een tekening voor het bouwrijp maken opgesteld. Het uitwerken van de woonrijp situatie is reeds in ontwikkeling.

De werkzaamheden omvatten:

  • Projectbegeleiding en communicatie
  • Opstellen van een waterhuishoudingsplan
  • Opstellen van schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
  • Opstellen van RAW-bestek opgesplitst in bouwrijp maken en woonrijp maken.
  • Het opstellen van een budget- en directieraming.
  • Het toezicht houden op de uitvoering.
  • Het ondersteunen in communicatie met derden.