Gemeente Bunschoten

Herinrichting Dorpsstraat

Vanuit de visie ‘Bunschoten stad aantrekkelijk en bereikbaar’ heeft de gemeente ingestemd met de herinrichting van de Dorpsstraat in Bunschoten.

 

Op basis van een vastgesteld wensbeeld hebben wij in opdracht van de gemeente het ontwerp opgesteld en de communicatie naar de omgeving begeleid. Na de ontwerp fase hebben wij tevens de bestek voorbereiding verzorgd en de aanbesteding begeleid op basis van BPKV. Dit is geresulteerd in een plan waarbij in hoge mate aandacht is voor de omgeving en de bereikbaarheid.

Inmiddels is het project opgeleverd.