Provincie Gelderland – Groot onderhoud N310

Groot onderhoud N310

Een gedeelte N310 is toe aan groot onderhoud van het wegdek. Daarnaast worden maatregelen toegepast omtrent de verkeersveiligheid en de groenvoorzieningen. Het projectgebied ligt tussen de A1 bij knooppunt Stroe aan de noordzijde en loopt door tot de rotonde die aansluit op de N304 bij Otterloo.  Het grootste aandeel van het werk bestaat uit het vervangen van de deklaag van de rijbaan. Daarnaast worden de lichtmasten vervangen en een groot deel van de opritten hersteld. Plaatselijk worden er enkele aanpassingen aan de weg gemaakt ten gunste van de verkeersveiligheid.

 

De Provincie Gelderland heeft het definitief ontwerp (DO) opgesteld. Op basis van het DO heeft Drong het RAW-bestek en de bestekstekeningen opgesteld.

In de voorbereiding bleek het bodemonderzoek niet dekkend te zijn voor de beoogde werkzaamheden. Hiervoor heeft Drong het bestaande bodemonderzoek beoordeeld op locaties waar nog een onderzoek benodigd was.

De werkzaamheden omvatten:

  • Het opstellen van een RAW-bestek
  • Het opstellen van bestekstekeningen
  • Het beoordelen van het bodemonderzoek