Gemeente Leusden

Bouw- en woonrijp maken Valleipark

In 2013 is gemeente Leusden begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Valleipark, een nieuwbouwwijk aan de noordoost kant van Leusden tussen de Liniedijk en het Valleikanaal. Deze wijk, die in drie fases wordt ontwikkeld, bestaat voornamelijk uit tweekappers en vrije kavels.

Drong heeft aan de hand van het vastgestelde stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan, van elke fase een inrichtingsplan opgesteld. Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong dit inrichtingsplan omgevormd naar presentatietekeningen en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp. Nadat het inrichtingsplan was vastgesteld is er per fase een bouwrijp en woonrijp bestek opgesteld en aanbesteed.

Tussen de nieuwbouwwijk en het Valleikanaal is een Ecologische Verbindingszone ontwikkeld.
Een Ecologische Verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren zich kunnen verspreiden en ontwikkelen. De aanleg bestaat uit de kap van een aantal bomen, het graven van natuurvriendelijke oevers en inhammen en het aanbrengen van nieuwe taluds.
Ook hier is Drong betrokken geweest bij de voorbereiding. Zo hebben wij de ontwerpen uitgewerkt en het bestek opgesteld. Daarnaast zijn er de nodige afstemming overleggen gevoerd met de diverse Stakeholders ter vaststelling van het ontwerp en de EMVI-criteria voor de aanbesteding.