Gemeente Edam Volendam – Voorbereiding bouwteam rioolmaatregelen Singelwijk Edam

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Drong de voorbereiding verricht voor het bouwteam voor het uitvoeren van rioolmaatregelen in de Singewijk in Edam.

De Singelwijk is gebouwd op een zettingsgevoelige ondergrond en in de wijk ligt een grotendeels onderheid gemengd rioolstelsel.  Uit rioolinspecties bleek dat de hoofdriolering in de Singelwijk  in slechte tot zeer slechte staat verkeerde en er groot onderhoud nodig was. Doordat de hoofdriolering in de smalle (ca. 1,50m) achterpaden ligt en er niet bij alle schadegevallen direct gerelined kon worden was maatwerk vereist. Door de positieve ervaring op het project ‘Rozetten’ in Volendam (zie referentie) wenste de gemeente hiervoor eveneens een bouwteamsamenwerking aan te gaan met een gespecialiseerde aannemer. Drong heeft voor dit project de rioolinspecties beoordeeld, de benodigde onderhouds- / vervangingsmaatregelen in kaart gebracht, de gunningscriteria opgesteld, de aanbestedingsdocumenten vervaardigd, de bouwteam aanbesteding begeleid en deelgenomen aan het beoordelingsteam.