Gemeente Dronten – Ottodreef

De reconstructie van de Ottodreef in Dronten is onderdeel van een grootschalige ontwikkeling aan de westzijde van Dronten. Hiervoor hebben wij de reconstructie voorbereid.

De Ottodreef verbindt Oost en West Dronten met elkaar waardoor het behouden van een goede bereikbaarheid een van de uitdagingen was. Door middel van een EMVI uitvraag heeft de aannemer slimme oplossingen kunnen bedenken om de bereikbaarheid van Dronten te kunnen waarborgen.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit project waardoor een berekening voor de meest duurzame oplossing in Dubotool is meegenomen. Verdere werkzaamheden die we hebben gedaan zijn, ontwerp, bestekvoorbereiding, waterhuishouding, coördinatie nutspartijen en toezicht.