Gemeente Dronten – Nieuwbouwplan De Graafschap Biddinghuizen

De Graafschap is onderdeel van een grootschalige woningbouwontwikkeling in Biddinghuizen. Fase 1 is reeds gerealiseerd en voor fase 2 heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld, de waterhuishouding verzorgd, en het bouwrijp maken in een tweetal percelen voorbereid.

Het beleid van de gemeente is om duurzaamheid ook mee te laten wegen in de aanbestedingen van werken. Voor het bouw– en woonrijp maken van dit project hebben wij een BPKV aanbesteding voorbereid en begeleid met Dubotool.nl o.b.v. de Niet-Openbare Procedure. Hierdoor hebben we duurzaamheid meetbaar kunnen maken in o.a. transport, materieel en materiaalgebruik. De aanbesteding heeft in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.