Gemeente de Bilt – Groot onderhoud Kerkdijk Westbroek

In opdracht van Gemeente de Bilt hebben we het groot onderhoud aan de Kerkdijk Westbroek verzorgd.

De werkzaamheden die we hiervoor hebben gedaan zijn het inventariseren van de belanghebbenden en hierbij het in kaart brengen van de knelpunten waar tegenaan gelopen kan worden. Hiervoor is een BLVC-plan opgesteld. Daarnaast hebben we het ontwerp, bestek voorbereiding en de begeleiding van de aanbesteding verzorgd. Ook hebben we nog advies uitgebracht in de te treffen onderhoudsmaatregelen.