Gemeente Barneveld

Reconstructie rotonde Thorbeckelaan

Door de nieuwbouw van evenementenhal Midden Nederland Hallen, in de oksel van afrit ‘Barneveld’ van de A30, is een aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk. In maart 2012 heeft de gemeente Barneveld Drong gevraagd om mee te denken over de voorbereiding van de reconstructie.

 

 

De ontwikkelaar van de evenementenhal had de intentie om op korte termijn te starten met de bouw dus moest het werk in een kort tijdsbestek worden voorbereid. Om de markt mee te laten denken hebben wij geadviseerd om het werk op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving aan te besteden. Belangrijk EMVI-criterium is de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het hulpverleningscentrum, gelegen aan de rotonde.