Vervangen Geluidsscherm Grote Beer

Tussen wijk de Grote Beer en wijk Dragonder Noord in Veenendaal bevond zich een geluidscherm die aan vervanging toe is. In verband met toenemende verkeersintensiteit en de wens van bewoners is de wens geuit om een hogere geluidsreductie te behalen.

 

In opdracht van de gemeente Veenendaal hebben wij de UAV-GC contractvoorbereiding verzorgd. De markt is hierbij uitgedaagd om een zo hoog mogelijke geluidsreductie te behalen waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzaam systeem met een groene uitstraling.

Inmiddels is de uitvoering afgerond en is er een geluidsscherm geplaatst en beplanting aangebracht. Met enkele jaren staat hier weer een mooi groen geluidsscherm.