Bouwrijp en woonrijp maken Groot Agteveld

Ontwikkeling van een nieuwbouwwijk te Achterveld, waar ca. 230 woningen in diverse prijsklassen worden gebouwd.

Woningcorporatie De Alliantie ontwikkeld aan de zuidzijde van Achterveld, gemeente Leusden een nieuwbouwwijk. Op deze locatie, met een oppervlak van ruim 10 ha, worden ca. 230 woningen in diverse prijsklassen gebouwd. Onderdeel van de ontwikkeling is de herinrichting van het Dorpsplein. In opdracht van De Alliantie is Drong in een vroeg stadium al aangeschoven bij de uitwerking van het project om de stedenbouwkundige ontwerpen op haalbaarheid te toetsen.

Zo hebben wij de stedenbouwkundige ontwerpen getoetst aan de landelijke richtlijnen en de eisen van de gemeente Leusden en hebben wij een kostenraming gemaakt. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld waarbij nauw is samengewerkt met De Alliantie, de gemeente Leusden en het waterschap. Parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan hebben wij een waterhuishoudkundig plan opgesteld en het rioolstelsel gedimensioneerd.

Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong presentatietekeningen gemaakt en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp.

Begin 2014 is er gestart met het bouwrijp maken van fase 1a en b, waarvan Drong het bestek heeft opgesteld. Achtereenvolgens is er in 2015 gestart met het woonrijp maken van fase 1a en is bouwrijp maken van fase 2 (tevens de laatste fase) in de zomer van 2017.

Voor dit project hebben we tevens de toezicht gedaan.