Gemeente Zevenaar –Bouw en woonrijp maken Holtkamp

Groot Holthuizen is een nieuwe wijk aan de oostkant van de gemeente Zevenaar. De wijk is ingedeeld in vijf buurtschappen waaronder De Holtkamp. De gemeente heeft Drong gevraagd om het bouw– en woonrijp ontwerp te maken, de waterhuishouding, hydraulische rioolberekeningen en de besteksvoorbereiding te verzorgen.

Uniek binnen het project is de hergebruik van de vrijgekomen klei in de steenindustrie. Op basis van het bouwrijp ontwerp en de beschikbare onderzoeken hebben wij samen met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden en hoeveelheden.

Tevens heeft Drong de benodigde budget en directieramingen verzorgd en de aanbesteding begeleid.