Gemeente Zevenaar

Bouw- en woonrijp maken De Stede

Aan de oostzijde van Zevenaar wordt de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen gerealiseerd. De wijk bestaat uit meerdere buurtschappen, namelijk De Tol, De Bem en De Stede.

 

 

In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd voor buurtschap De Stede waar ca. 140 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Drong de coördinatie verzorgd voor het uitvoeren van de benodigde bodemonderzoeken en de benodigde kostenramingen opgesteld.

Gedurende de voorbereiding bleek de planvorming op diverse onderdelen nog aan wijzigingen onderhevig. Doordat de deadline voor het bouwrijp maken steeds krapper werd, heeft Drong op diverse punten laten zien zich flexibel op te kunnen stellen en advies kunnen leveren voor wat betreft de fasering.

Een specifiek onderdeel binnen onze opdracht was het verzorgen van een complete rioolberekening voor de afvoer van hemelwater en vuilwater. Hiervoor zijn diverse varianten opgesteld en is de dimensionering van het stelsel dynamisch doorberekend met behulp van Sobek. Daarnaast hebben wij de benodigde detaillering verzorgd voor de vlonders aan de noordzijde van De Stede.