Gemeente Leusden – Ontwikkeling Lisidunahof

Lisidunahof is een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden. In projectgebied Lisidunahof, gelegen aan de westzijde van Leusden, worden rond een zorgcentrum woningen en woontorens gerealiseerd. De nieuwe inrichting wordt gekenmerkt door een groene uitstraling met diverse beplanting en het gebruik van materialen van hoogwaardige kwaliteit. Ook wenste Stichting Bewegen 3.0 een herinrichting van hun eigen terrein. Het aansluiten van de inrichtingswensen met de te behouden inrichting, zoals de aanwezigheid van bestaande bomen en vloerpeilen van het zorgcentrum, maakte dit tot een uitdagend project.

 

 

 

Op basis van het inrichtingsplan is een ontwerp opgesteld waarvan uiteindelijk een bestek met tekeningen uit voortgekomen zijn.

Naast het ontwerp is de waterhuishouding getoetst en waar nodig zijn er verbeteringen toegepast in het realiseren van de benodigde berging.

Drong heeft ondersteund in de communicatie met de gemeente en Stichting bewegen 3.0 en heeft tevens toezicht gehouden tijdens de realisatie van het project.

De werkzaamheden omvatten:

  • Opstellen van schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp
  • Opstellen van RAW-bestek opgesplitst in bouwrijp maken en woonrijp maken
  • Het opstellen van een budget- en directieraming
  • Het toezicht houden op de uitvoering
  • Het ondersteunen in communicatie met derden